Monthly Archives: August 2013

SỰ KẾT NỐI VÀ MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG!


KẾT NỐI KHÁCH HÀNG VỚI KHÁCH HÀNG! * Ngày thứ 7: ngày thứ 2 của chuyến đi công tác Đà Lạt. Vừa thưởng thức ly cà phê Moka, tôi lim dim nghe bài: “Ai lên xứ hoa đào dừng chân … Continue reading

Posted in TRANG CHỦ, Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments